Badania dotyczące bakterii probiotycznych w mleku matki

Mikroflora przewodu pokarmowego jest szczególnie ważną częścią układu immunologicznego. Oznacza to, że wytworzenie odpowiednio skomponowanej i stabilnej flory jelitowej ma istotne znaczenie dla zdrowia. Mikroflora jelitowa zaczyna się kształtować już w życiu płodowym i zyskuje indywidualny charakter w pierwszych miesiącach życia. Proces ten zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj porodu, właściwości środowiska, przebyte choroby i stosowane leczenie. Istotne znaczenie ma również żywienie, czyli skład mleka matki lub mleka modyfikowanego.
Składniki zawarte w pokarmie docierają do dolnego odcinka przewodu pokarmowego i mogą wpływać na ilość i jakość mikroflory jelitowej. Udział w tym procesie mają głównie bakterie egzogenne, jak również określone substancje, które służą im jako źródło energii.

Mleko matki zawiera wyjątkową kompozycję składników, która optymalnie stymuluje tworzenie korzystnej mikroflory jelitowej u noworodków. Podstawowymi składnikami, które kształtują środowisko przewodu pokarmowego noworodków, są zawarte w mleku matki bakterie oraz oligosacharydy mleka ludzkiego (HMO). Są to odpowiednio probiotyki i prebiotyki.


Wśród bakterii znajdujących się w mleku matki szczególnie ważną rolę pełnią bakterie kwasu mlekowego, które mogą korzystnie oddziaływać na środowisko jelitowe. Spośród ponad tysiąca kolonii bakterii kwasu mlekowego wyizolowano między innymi probiotyczny szczep Lactobacillus fermentum CECT5716 (Martin R et al. 2003; Martin R et al. 2005).

Badanie dotyczące bakterii probiotycznych w mleku matki

W badaniu przeprowadzonym w 2013 roku i opublikowanym w 2014 roku (Soto A et al. 2014), w próbkach mleka kobiet karmiących z regionów Niemiec i Austrii, wykrywano częściej bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus) niż bifidobakterie (odpowiednio 67,5% vs. 25,6% wszystkich próbek). Najpowszechniej występowały szczepy L. fermentum (25%) i L. salivarius (35%). Natomiast mniej powszechne były następujące szczepy bifidobakterii: B. breve (14%), B. lactis i B. longum (po 4%).

Stwierdzono ponadto, że antybiotykoterapia w okresie ciąży lub laktacji w sposób istotny ograniczała obecność bakterii kwasu mlekowego (p<0,001) i bifidobakterii (p<0,05) w mleku matki.
Powszechna obecność bakterii kwasu mlekowego świadczy o ich dużym znaczeniu dla niemowląt. W preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt HiPP stosujemy probiotyczny szczep L. fermentum.

Stwierdzono ponadto, że antybiotykoterapia w okresie ciąży lub laktacji w sposób istotny ograniczała obecność bakterii kwasu mlekowego (p<0,001) i bifidobakterii (p<0,05) w mleku matki.
Powszechna obecność bakterii kwasu mlekowego świadczy o ich dużym znaczeniu dla niemowląt. W preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt HiPP stosujemy probiotyczny szczep L. fermentum.

Źródła:
Martin R et al.: Human milk is a source of lactic acid bacteria for the infant gut. J Pediatr 2003; 143(6): 754–8

Martin R et al.: Probiotic potential of 3 lactobacilli strains isolated from breast milk. J Hum Lact 2005; 21: 8–17

Soto A et al.: Lactobacilli and Bifidobacteria in Human Breast Milk: Influence of Antibiotherapy and Other Host and Clinical Factors. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 59: 78–88