GOS w żywieniu niemowląt

Zdrowym donoszonym noworodkom i niemowlętom podawano przez okres sześciu miesięcy mleko początkowe bez dodatku prebiotyków (n = 52) lub zawierające GOS (0,24 g/100 ml) (n = 69) (Ben XM et al. 2004). Grupa referencyjna składała się z dzieci karmionych piersią. Po trzech i sześciu miesiącach od rozpoczęcia badania u dzieci karmionych preparatem wzbogaconym o GOS stwierdzono znamienny wzrost liczby pałeczek kwasu mlekowego i bifidobakterii w kale w porównaniu do grupy karmionej preparatem niezawierającym GOS. Nie wykazano żadnej istotnej różnicy pomiędzy grupą GOS a grupą dzieci karmionych mlekiem matki. Wzrost liczby bifidobakterii był zbliżony do zmian obserwowanych u urodzonych w terminie niemowląt karmionych naturalnie. Ponadto w grupie GOS odnotowano istotny wzrost liczby krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) oraz niższe pH kału niż w grupie karmionej mlekiem początkowym bez dodatku prebiotyków.

Wyniki tego badania znalazły potwierdzenie w kolejnej publikacji Ben XM et al. z 2008 r.

Po zastosowaniu mleka następnego wzbogaconego o GOS (0,5 g/100 ml) obserwowano bardziej intensywny wzrost bifidobakterii w czasie prowadzenia badania. W wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu zdrowym niemowlętom w wieku od czterech do sześciu miesięcy (n = 159) przez 18 tygodni podawano standardowe mleko modyfikowane (grupa kontrolna) lub mleko następne wzbogacone o GOS (grupa badana). W okresie interwencji wprowadzono żywienie uzupełniające. Po upływie sześciu tygodni w grupie badanej stwierdzono istotnie wyższą liczbę bifidobakteriiw mikroflorze kałowej, w porównaniu do grupy kontrolnej. Wzrost ten utrzymywał się aż do zakończenia badania – 12 tygodni później.

Oznacza to, że działanie bifidogenne wynikające ze stosowania GOS może utrzymywać się przez dłuższy czas po wprowadzeniu ich do żywienia niemowląt. W wieloośrodkowym, prospektywnym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą potwierdzono działanie prebiotyczne GOS w pierwszym roku życia u zdrowych niemowląt (n = 365). Przedmiotem badania było mleko początkowe i następne wzbogacone o GOS (odpowiednio 0,44 i 0,5 g/100 ml). U dzieci z grupy badanej stwierdzono wzrost liczby bifidobakterii, a także niższe pH stolca, wyższą częstotliwość wypróżnień oraz stolce o luźniejszej konsystencji niż w grupie kontrolnej (Sierra C et al. 2015).

Oznacza to, że działanie bifidogenne wynikające ze stosowania GOS może utrzymywać się przez dłuższy czas po wprowadzeniu ich do żywienia niemowląt. W wieloośrodkowym, prospektywnym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą potwierdzono działanie prebiotyczne GOS w pierwszym roku życia u zdrowych niemowląt (n = 365). Przedmiotem badania było mleko początkowe i następne wzbogacone o GOS (odpowiednio 0,44 i 0,5 g/100 ml). U dzieci z grupy badanej stwierdzono wzrost liczby bifidobakterii, a także niższe pH stolca, wyższą częstotliwość wypróżnień oraz stolce o luźniejszej konsystencji niż w grupie kontrolnej (Sierra C et al. 2015).

Źródła:
Ben XM et al.: Supplementation of milk formula with galactooligosaccharides improves intestinal micro-flora and fermentation in term infants. Chinese Medical Journal 2004; 117(6): 927–931

Ben XM et al.: Low level of galactooligosaccharide in infant formula stimulates growth of intestinal bifidobacteria and lactobacilli. World J Gastroenterol 2008; 14(42):6564–6568

Sierra C et al.: Prebiotic effect during the first year of life in healthy infants fed formula containing GOS as the only prebiotic: a multicentre, randomised, double-blind and placebo-controlled trial. Eur J Nutr 2015; 54(1):89–99