Metaanaliza badań dotyczących dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie

W przeprowadzonej metaanalizie badań dotyczących zdrowia i rozwoju dzieci, którym podawano mleko modyfikowane zawierające probiotyczne bakterie Limosilactobacillus fermentum CECT5716 lub bez dodatku tych bakterii, oceniono korzyści jakie odnoszą niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie.

Wprowadzenie

Dzieci urodzone przez cesarskie cięcie charakteryzują się odmienną kolonizacją mikrobiologiczną i inną mikrobiotą jelitową w porównaniu z dziećmi urodzonymi siłami natury. Ponadto u niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie zaobserwowano mniejszą ilość bakterii jelitowych ogółem oraz mniejszą ich różnorodność. W rezultacie dojrzewanie układu odpornościowego jest zaburzone, co prowadzi do zwiększonego ryzyka infekcji i dowodzi ścisłego związku między kolonizacją mikrobioty a rozwojem układu odpornościowego niemowląt.
Karmienie piersią może przyczynić się do zmiany dysbiozy mikrobioty jelitowej, ponieważ mleko ludzkie zawiera bakterie, które mogą sprzyjać kolonizacji jelit. W przypadkach, gdy niemowlęta nie mogą być karmione wyłącznie piersią lub nie są karmione w ten sposób w ogóle, dobrą alternatywą są preparaty zawierające naturalne bakterie mleka ludzkiego.

Limosilactobacillus (L.) fermentum CECT5716, wcześniej nazywany Lactobacillus fermentum CECT5716, jest szczepem probiotycznym pierwotnie uzyskanym z mleka ludzkiego. Trzy podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane badania kliniczne RCT 1, 2, 3 wykazały bezpieczeństwo i korzyści płynące ze stosowania preparatów wzbogaconych w L. fermentum poprzez zmniejszenie ilości zakażeń układu pokarmowego i dróg oddechowych u zdrowych niemowląt.

Opis badania

Celem badania była ocena wpływu L. fermentum CECT5716 na częstość występowania zakażeń przewodu pokarmowego i układu oddechowego u niemowląt urodzonych drogą cesarskiego cięcia (n=173) we wcześniej wymienionych badaniach. 1,2,3

Metaanalizę przeprowadzono z  wykorzystaniem połączonych danych z trzech podwójnie zaślepionych, randomizowanych, kontrolowanych badań interwencyjnych. 1, 2, 3
Grupę interwencyjną stanowiły zdrowe niemowlęta urodzone przez cesarskie cięcie (n=173), karmione wyłącznie mieszanką mleczną począwszy od pierwszego 2, 3 do szóstego1 miesiąca po urodzeniu.
Mieszankę kontrolną stanowiło standardowe mleko modyfikowane zgodne z obowiązującym rozporządzeniem UE. Natomiast mieszanką interwencyjną było mleko modyfikowane wzbogacone o L. fermentum CECT5716.

Wyniki

Metaanaliza przeprowadzonego badania pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków:

  • Istotne zmniejszenie częstości występowania zakażeń przewodu pokarmowego u dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie w grupie interwencyjnej (-73% w porównaniu z grupą kontrolną, p=0,0002)
  • Zmniejszenie częstości występowania zakażeń układu oddechowego w grupie interwencyjnej (-14% w porównaniu z grupą kontrolną, p=0,25)

Posumowanie

Zastosowanie naturalnych kultur bakterii kwasu mlekowego L. fermentum CECT5716 w preparatach do żywienia niemowląt znacząco zmniejsza częstość występowania infekcji żołądkowo-jelitowych. 4 Efekt ten jest jeszcze większy u niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie, u których ryzyko wystąpienia infekcji jest zwykle zwiększone ze względu na odmienną mikrobiotę jelitową.

Można zatem stwierdzić, że ochronny wpływ L. fermentum może być jeszcze bardziej istotny dla zdrowia niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie.

Piśmiennictwo:

1. Maldonado J et al. Human Milk Probiotic Lactobacillus fermentum CECT5716 Reduces the Incidence of Gastrointestinal and Upper Respiratory Tract Infections in Infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr (2012) 54:55–61.
2. Gil-Campos M et al. Lactobacillus fermentum CECT5716 is safe and well tolerated in infants of 1–6 months of age: A Randomized Controlled Trial. Pharmacol Res (2012) 65:231–238.
3. Maldonado J et al. Evaluation of the safety, tolerance and e_ cacy of 1-year consumption of infant formula supplemented with Lactobacillus fermentum CECT5716 Lc40 or Bi_dobacterium breve CECT7263: a randomized controlled trial. BMC Pediatr (2019) 19:361.
4. Pastor-Villaescusa B et al. Evaluation of the E_ect of Limosilactobacillus fermentum CECT5716 on
Gastrointestinal Infections in Infants: A Systematic Review and Meta-Analysis. Microorganisms (2021)
9(7):1412