Badania dotyczące połączenia L.fermentum CECT5716 i GOS

ESPGHAN zaleca, by korzyści i bezpieczeństwo ustalać indywidualnie dla każdej substancji prebiotycznej i probiotycznej oraz ich połączeń, w oparciu o badania naukowe. Ponadto wymagane są badania dotyczące odległych skutków zdrowotnych będących wynikiem ich stosowania (Braegger C et al. 2011).
Powyższe wymagania zostały spełnione w ramach badań klinicznych dla połączenia prebiotycznych galaktooligosacharydow (GOS) i probiotycznego szczepu L. fermentum CECT5716, stosowanego w preparatach do żywienia niemowląt HiPP.

Przedstawiamy przegląd badań klinicznych dotyczących stosowania galaktooligosacharydów (GOS) i L. fermentum CECT5716 u niemowląt.