Badanie GOLF 2

Badanie GOLF 2 dotyczące bezpieczeństwa i korzyści z połączenia L. fermentum CECT5716 i GOS przeprowadzono na grupie dzieci będących w wieku 0-6 miesięcy życia.
Badanie trwało 6 miesięcy. Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę badania:

W badaniu GOLF 2, w którym stosowano mleko początkowe, również nie wykazano żadnej istotnej różnicy pod względem masy ciała i obwodu głowy. U niemowląt w wieku czterech miesięcy nie wystąpiły też żadne istotne różnice pomiędzy grupami pod względem długości ciała. Jednak w momencie zakończenia badania (w wieku sześciu miesięcy) dzieci w grupie badanej były istotnie większe w porównaniu do niemowląt z grupy kontrolnej. Jednocześnie nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pod względem przyrostu długości ciała (Gil-Campos M et al. 2012)

Ponadto w badaniu odnotowano dobrą tolerancję i przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania preparatu (zgodność z protokołem badania). W obu grupach stwierdzono zbliżone parametry, takie jak kolor stolca, częstotliwość wypróżnień, konsystencja stolca, wzdęcia, ulewania, sen i samopoczucie (Gil-Campos M et al. 2012).

Po zakończeniu badania GOLF 2 w próbkach stolca odnotowano istotny wzrost udziału pałeczek kwasu mlekowego i bifidobakterii (podobnie jak w badaniu GOLF 1).
Korzyści odnotowane podczas badania: w okresie sześciu miesięcy częstość infekcji przewodu pokarmowego spadła o 71%

Zwiększenie ilości korzystnych dla zdrowia bakterii pod wpływem skojarzonego działania probiotyku i prebiotyku może być przyczyną zmniejszenia częstości zakażeń przewodu pokarmowego (Gil-Campos M et al. 2012; Maldonado J et al. 2012).

Źródło: Gil-Campos M et al.: Prebiotic Effect of an Infant Formula Supplemented with Galacto-Oligosaccharides: Randomized Multicenter Trial. J Am Coll Nutr. 2014;33(5): 385–393