Badanie GOLF 2 Follow-up

Badanie GOLF 2 Follow-up dotyczące długoterminowej oceny bezpieczeństwa i korzyści z połączenia L. fermentum CECT5716 i GOS w mleku dla niemowląt przeprowadzono na grupie dzieci będących w wieku od 6 miesięcy do 3. roku życia. Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę badania:

W badaniu GOLF 2 Follow-up dotyczącym długoterminowej oceny bezpieczeństwa  połączenia L. fermentum CECT6716 i GOS w mleku początkowym nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy grupą kontrolną a grupą badaną. W wieku trzech lat średnie wartości masy ciała, wzrostu i obwodu głowy dzieci były zbliżone w obu grupach.

Nie odnotowano też żadnych różnic pomiędzy częstością występowania infekcji, a także innych chorób niezakaźnych i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. W obu grupach skład mikroflory kałowej był podobny. Długoterminowe bezpieczeństwo wczesnego stosowania L. fermentum CECT5716 potwierdzono w ramach kontynuacyjnego klinicznego badania mleka początkowego (Maldonado-Lobon JA et al. 2015)

Źródło: Maldonado-Lobon JA et al.: Long-term safety of early consumption of Lactobacillus fermentum CECT5716: a 3-year follow-up of a randomized controlled trial. Pharmacol Res. 2015; 95–96: 12–9