Najbardziej zaawansowana forma folianów

na wzór mleka mamyFoliany są niezbędne dla kobiet w ciąży i niemowląt


Foliany to składniki odżywcze niezbędne dla zdrowego rozwoju dziecka. Kobiety ciężarne, jak i dopiero planujące ciążę, powinny przyjmować odpowiednią dawkę folianów. Badania naukowe dowodzą, że właściwa suplementacja folianami może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej u dziecka. Istnieją liczne publikacje potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania aktywnego biologicznie 5-metylotetrahydrofolianu (5-MTHF) w postaci preparatu o nazwie Metafolin® (1,2). 
Foliany biorą udział w syntezie puryn i pirymidyn, a tym samym w procesie syntezy RNA i DNA. Odgrywają one kluczową rolę w procesie różnicowania, regeneracji i formowania komórek, dlatego też są niezbędne dla wzrostu, powstawania komórek krwi i rozwoju mózgu (3,4). 
Z tego powodu odpowiednia suplementacja folianami jest konieczna nie tylko u  kobiet w okresie przedkoncepcyjnym i w czasie ciąży, ale również w przypadku niemowląt i małych dzieci, ponieważ wspomagają ich wzrost i rozwój (2,3).

NOWOŚĆ: HiPP BIO COMBIOTIK® z Metafolin®.

Naturalna forma folianów (5-MTHF) występująca w mleku mamy: bezpośrednio dostępna i bezpieczna

Organizmy niektórych osób nie mogą przekształcić wystarczającej ilości syntetycznej formy folianów (kwasu foliowego) w formę aktywną metabolicznie. Dzieje się tak, ponieważ działanie niektórych enzymów jest utrudnione lub ograniczone. Jeśli dotyczy to enzymu DHFR wówczas ilość nieprzetworzonego kwasu foliowego, która jest zbędna dla organizmu, wzrasta (5). Dodatkowo mutacja genetyczna enzymu MTHFR może prowadzić do obniżenia jego aktywności aż o 60% (6). Również w przypadku polimorfizmu enzymatycznego współczynnik konwersji kwasu foliowego w jego aktywną formę jest znacznie niższy. Te powiązania pomagają wyjaśnić, dlaczego poziom folianów może być za niski pomimo przyjmowania odpowiedniej dawki syntetycznego kwasu foliowego. 


HiPP BIO COMBIOTIK® zawiera obecnie dominującą w organizmie formę naturalnego folianu5-MTHF (6). Należy go odróżnić od syntetycznego kwasu foliowego, stosowanego dotychczas w suplementach diety lub standardowo w mleku dla niemowląt. Nie musi być on najpierw metabolizowany do postaci bioaktywnej, w przeciwieństwie do kwasu foliowego. Dzięki czemu jest on niezwykle łatwo przyswajalny przez niemowlęta.
 

Metafolin® - bezpieczny wybór w żywieniu niemowląt

W randomizowanym, prospektywnym, kontrolowanym badaniu interwencyjnym oceniano bezpieczeństwo stosowania Metafolin® w mleku modyfikowanym początkowym. Wyniki badań dowodzą, że dzieci rosną i rozwijają się prawidłowo dzięki bioaktywnej formie folianu.  Poziom folianów u niemowląt w grupie interwencyjnej był porównywalny z poziomem w grupie dzieci karmionych piersią (7).
 
Stosowanie Metafolin® zamiast syntetycznego kwasu foliowego w mleku modyfikowanym dla niemowląt jest bezpieczną alternatywą dla zapewnienia odpowiedniej podaży folianów u niemowląt niekarmionych piersią.

Metafolin® (L-metylofolian wapnia) został zatwierdzony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do stosowania w żywności dla niemowląt i został uwzględniony w regulacjach prawnych (8).


*Metafolin® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy. HiPP COMBIOTIK® jest jedynym mlekiem modyfikowanym zawierającym Metafolin®.
 

HiPP 1 BIO COMBIOTIK® Ekologiczne mleko początkowe
HiPP 2 BIO COMBIOTIK®Ekologiczne mleko następne
HiPP 3 JUNIOR COMBIOTIK®Dla małych dzieci
HiPP 4 JUNIOR COMBIOTIK®Dla małych dzieci
HiPP 5 JUNIOR COMBIOTIK®Dla przedszkolaka

Źródła: 

1.    Bailey WB & Ayling JE. The pharmacokinetic advantage of 5-methyltetrahydrofolate for minimization of the risk for birth defects. Scienti c Reports 2018; 8:4096. 
2.    Biesalski, HK et al. Ernährungsmedizin. Thieme-Verlag Stuttgart 2018. 
3.    German Nutrition Society (DGE, ed.). D-A-CH Reference Values for Nutrient Intake. Neuer Umschau Buchverlag, 2017. 
4.    German Nutrition Society (DGE, ed.). Ausgewählte Fragen zu Folat. www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/folat/ (accessed 16 June 2021) 
5.    Patanwala I et al. Folic acid handling by the human gut: implications for food forti cation and supplementation. Am J Clin Nutr 2014: 100 (2); 593-599.
6.     Hiraoka M & Kagawa Y: Genetic polymorphisms and folate status. Congenital Anomalies 2017; 57, 142-149. 
7.    Troesch B et al. Suitability and safety of L-5-methyltetrahydrofolate as a folate source in infant formula: A randomized-controlled-trial. PLOS ONE 2019;14(8): e0216790 
8.    ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/571 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do wykazu substancji, które można dodawać do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt, żywności dla dzieci oraz produktów zbożowych przetworzonych. Https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?Uri=CELEX:32021R0571&from=DE (dostęp 16 czerwca 2021)