Zrównoważony rozwój w HiPP

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za życie ludzi w przyszłości. Obecnie jako czwarte pokolenie w rodzinie czujemy, że spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność za przyszłość. Chcemy aby nasze dzieci i wnuki odziedziczyły po nas świat, w którym warto żyć i który warto kochać – to dewiza, która nas inspiruje już ponad 50 lat.