Co HiPP robi dla poprawy klimatu?

Oddajemy naturze więcej, niż od niej bierzemy. Nie tylko ograniczamy emisję dwutlenku węgla, ale także pomagamy naturze w usuwaniu CO2 z powietrza, np. poprzez dbałość o zdrową glebę i ochronę bioróżnorodności w uprawach ekologicznych. Na naszych słoiczkach można znaleźć symbol „Climate-positive”" – jako potwierdzenie działań na rzecz ochrony klimatu. 


Projekty dotyczące energii odnawialnej i klimatu realizujemy od 2011 roku. Jednak neutralny bilans klimatyczny to dla nas za mało – teraz idziemy o krok dalej. Kompensujemy znacznie więcej CO2, niż powstaje na wszystkich etapach wytwarzania naszych produktów i ich drogi do konsumenta: począwszy od upraw, poprzez opakowania, transport, aż do magazynów, w których nasze produkty są przechowywane.

Nasze działania na rzecz ochrony klimatu:

Produkcja neutralna dla klimatu

Nawet wtedy, gdy zmiany klimatyczne nie były jeszcze uznawane za największe wyzwanie naszych czasów, HiPP podejmował działania chroniące klimat. W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy już bardzo wiele: przestawiliśmy się na odnawialne źródła energii i byliśmy w stanie ograniczyć emisje lub nawet ich uniknąć. HiPP spełnia surowe wymagania Europejskiego Systemu Eko-zarządzania i Audytu (EMAS) od 1995 roku i z roku na rok poprawia swój bilans środowiskowy.
 

Produkt neutralny dla klimatu

Jest wytwarzany z poszanowaniem klimatu i środowiska - korzystanie z odnawialnych źródeł energii, unikanie zbędnych opakowań czy troska o zdrową glebę sprawiają, że nasze produkty oddają klimatowi to, co zabierają w procesie produkcji. Ale dla nas to za mało - chcemy zapewnić przyszłość naszym dzieciom i idziemy o krok dalej...
 

Produkt pozytywnie wpływający na klimat

Nie tylko równoważymy emisje CO2 - dziś oddajemy środowisku więcej, niż zabieramy. Zliczamy wszystkie możliwe emisje CO2, kompensujemy je i idziemy jeszcze o krok dalej - angażujemy się w projekty chroniące środowisko, takie jak produkcja humusu czy globalne projekty ochrony klimatu.
 

Produkcja humusu

W HiPP niezwykle ważną rolę w ochronie klimatu i kompensacji emisji CO2, której nie da się uniknąć, odgrywa wytwarzanie humusu.
Każda garść ziemi jest małym cudem klimatycznym. Dlaczego tak jest? Ponieważ miliony mikroorganizmów żyjących w zdrowej glebie przekształcają resztki roślinne w cenną próchnicę, która z kolei magazynuje CO2
Zasadę tę stosujemy w naszych własnych projektach ochrony klimatu oraz przy wyborze projektów na całym świecie. We własnych gospodarstwach ekologicznych HiPP z odchodów bydlęcych produkowany jest wartościowy kompost. HiPP dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w wytwarzaniu humusu z partnerami i dostawcami surowców na całym świecie. W ten sposób również oni mogą wdrażać środki ochrony klimatu. Lokalna ochrona przyrody jest jednocześnie globalną ochroną klimatu.
 

Globalne projekty ochrony klimatu

Aktywna ochrona klimatu i zrównoważone działania są głęboko zakorzenione w filozofii firmy HiPP. W 1956 roku, jako pionier rolnictwa ekologicznego, położyliśmy podwalimy pod aktywną ochronę przyrody i klimatu. Dzięki zrównoważonemu, chroniącemu glebę, rolnictwu ekologicznemu, HiPP wnosi cenny wkład w żyzne, bogate gleby, a tym samym w ochronę klimatu. Zdrowe gleby są nie tylko podstawą dobrych zbiorów, ale także w dłuższej perspektywie magazynują więcej wody i wiążą CO2
Decydującym czynnikiem jest tu wysoka zawartość próchnicy. Dlatego też HiPP promuje rolnictwo ekologiczne i rozwój humusu na całym świecie. Udowodniono, że gleba bogata w próchnicę wiąże szkodliwy dla klimatu CO2. Brak nawozów chemicznych w rolnictwie ekologicznym również znacznie zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. Produkcja nawozów wymaga dużych ilości energii i dlatego jest odpowiedzialna za decydującą część gazów cieplarnianych wytwarzanych przez rolnictwo. 


HiPP jest zaangażowany w różne projekty ochrony klimatu na całym świecie, np. w Kapsztadzie, gdzie współpracuje ze swoim wieloletnim partnerem Soil & More Impacts. Każdego miesiąca produkuje się tutaj około  30 000 metrów sześciennych odpadów zielonych. Jeszcze kilka lat temu prawie 100% tych odpadów trafiało na duże miejskie wysypisko śmieci.


W ramach projektu ochrony klimatu produkuje się obecnie z odpadów zielonych wartościowy kompost. Do 2020 roku ponad 10 milionów metrów sześciennych tych odpadów zostało przetworzonych na wysokiej jakości glebę roślinną, co pozwoliło zaoszczędzić pół miliona ton CO2. Projekt ten, wspierany przez HiPP, został zarekomendowany przez instytucje UNEP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska) jako sposób na kompensację własnych emisji.
 

Misja HiPP do roku 2025: w każdym obszarze działania firmy będziemy climate-positive

Dążymy do tego, aby do 2025 roku cała firma stała się climate-positive we wszystkich obszarach działalności oraz w całym łańcuchu dostaw. Neutralność klimatyczna nie wystarczy, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia. Należy zintensyfikować działania na rzecz ochrony klimatu. HiPP, jako producent żywności dla dzieci, chce jak najszybciej osiągnąć pozytywny bilans klimatyczny, aby pozostawić świat dla przyszłych pokoleń, w którym warto żyć i kochać. Musimy pamiętać, że negatywne skutki wzrastają z każdym kolejnym wzrostem temperatury o 0,1 stopnia.
 

Ważna jest wiedza o ilości wytwarzanego CO2. Jak obliczamy emisje CO2?

Rejestrujemy wszystkie emisje CO2 - począwszy od upraw naszych surowców ekologicznych, poprzez proces produkcyjny i  wytwarzanie opakowań, aż po łańcuch logistyczny. Potwierdzenie tych emisji zleciliśmy niezależnej jednostce certyfikującej TÜV Nord AG. 
Do roku 2025 ślad klimatyczny wszystkich produktów oraz całej firmy HiPP zostanie zdefiniowany oraz zredukowany w możliwie największym stopniu. Natomiast nadwyżkę zrównoważymy przez projekty ochrony klimatu.
 

Podsumowanie

Działania mające na celu ochronę klimatu są ściśle związane z ochroną gleby. Gleba jest jednym z najważniejszych zasobów węgla. Dzięki mikroorganizmom, które przekształcają części roślin w próchnicę, magazynuje ona węgiel, a szkodliwy dla klimatu CO2 pozostaje w glebie, nie obciążając tym samym atmosfery. Zasada jest bardzo prosta: jeśli zawartość próchnicy w glebie wzrasta, zmniejsza się zawartość CO2 w atmosferze.


Jesteśmy dumni z naszego wieloletniego zaangażowania w ochronę bioróżnorodności, które jest korzystne również dla klimatu: im bardziej nienaruszona jest przyroda, tym więcej CO2 może ona zmagazynować.
Troska i dbałość o glebę, klimat, rośliny i zwierzęta gwarantują najwyższą jakość BIO naszych produktów.