Produkty ekologiczne HiPP do rozszerzania diety

Samo ekologiczne logo UE nie gwarantuje, że produkty są wolne od substancji szkodliwych. Dlatego dodatkowo stosujemy na produktach HiPP własny znakHiPP BIO symbolizujący naszą szczególną odpowiedzialność za zdrowe i bezpieczne żywienie niemowląt i małych dzieci. Oznaczenie HiPP BIO  gwarantuje analityczne kontrole, zakrojone na szeroką skalę i najwyższą jakość. Jeszcze bardziej rygorystycznie i dokładniej niż przewiduje prawo dotyczące rolnictwa ekologicznego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2018/848).

  • Każdy słoiczek HiPP poddawany jest ponad 260 kontrolom jakości.
  • We własnym laboratorium HiPP (uznanym za wiodące w Europie) możemy sprawdzić obecność ponad 1.200 potencjalnych zanieczyszczeń.

Tylko te słoiczki, które pomyślnie przeszły cały system kontroli jakości, otrzymują znak HiPP BIO

Więcej informacji na temat poszczególnych produktów uzupełniających dietę znajdziesz tutaj