Koncepcja HiPP: Rozszerzanie diety krok po kroku

Wprowadzanie żywności uzupełniającej

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań naukowych, eksperci ds. żywienia zalecają ten sam sposób rozszerzania diety zarówno dla dzieci zdrowych jak i tych, które są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia alergii!(1)

  • Pokarmy uzupełniające należy wprowadzać po 17. tygodniu i nie później niż w 26 tygodniu życia.(1)
  • Obecnie nie ma przekonujących danych naukowych uzasadniających wprowadzanie pokarmów uznawanych za alergizujące (jaja, ryby, orzechy,) w późniejszym wieku niż inne pokarmy uzupełniające w celu zmniejszenia ryzyka alergii na pokarmy.(1,2)
  • Wczesna ekspozycja układu odpornościowego niemowlęcia na działanie obcych alergenów przyspiesza rozwój tolerancji, a nawet może zapobiec wystąpieniu alergii.(3)
  • Pokarmy uzupełniające należy wprowadzać stopniowo, powoli – wprowadzanie osobno każdego nowego składnika do diety pozwala rodzicom na wykrycie ewentualnej reakcji na poszczególne pokarmy.(1)

Koncepcja HiPP: Rozszerzania diety krok po kroku jest szczególnie przydatna do wprowadzania pokarmów uzupełniających w porze obiadowej

Ważna wskazówka: Karmienie piersią jest najlepszą formą żywienia niemowląt.

Koncepcja HiPP: Rozszerzania diety krok po kroku jest szczególnie przydatna do wprowadzania pokarmów uzupełniających w porze obiadowej

Ważna wskazówka: Karmienie piersią jest najlepszą formą żywienia niemowląt.

Źródła:
(1) Fewtrell M et al. Complementary Feeding: A Postion Paper by the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. JPGN 2017;64: 119–132
(2) Greer FR, Sicherer SH, Burks AW i wsp. The Effects of Early Nutritional In¬terventions on the Development of Atopic Disease in Infants and Children: The Role of Maternal Dietary Restriction, Breastfeeding, Hydrolyzed Formu¬las, and Timing of Introduction of Allergenic Complementary Foods. Pedia¬trics 2019;143: e20190281 (3) FKE Research Institute of Child Nutrition, Dortmund. Recommendations for Infants‘ Nutrition 2013