Co jest ważne w profilaktyce otyłości od najmłodszych lat życia?

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wykładu pt. „Co jest ważne w profilaktyce otyłości od najmłodszych lat życia?” wygłoszonego podczas II Konferencji Naukowej w gospodarstwie ekologicznym HiPP na Warmii.

O tym, które czynniki środowiskowe mają wpływ na ryzyko otyłości, o wynikach wielu badań dotyczących otyłości i wpływu nadmiernej masy ciała na zdrowie człowieka opowiada gastroenterolog dziecięcy prof. dr hab. n. med. Piotr Socha.

Wykład został podzielony na 9 części.

Każda z nich zawiera informacje, które stanowią odpowiedź na zadane pytanie.
Wykładowca:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • profesor pediatrii i gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii oraz Zastępcą Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski

 • w przeszłości były przewodniczący Komitetu Hepatologii ESPGHAN (2010-2013)

 • Sekretarz Naukowy ESPGHAN w latach 2015-2018

 • udział w 8 projektach unijnych (CHOP, EUROWILSON, EARNEST, PERFECT, NUTRIMENTHE, TOYBOX, EARLY Nutrition, Kids4Life)

 • prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci w latach 2010-2016

 • publikacja ponad 400 recenzowanych artykułów (ok 200 indeksowanych w pubmed)

 • autor 40 rozdziałów w książkach

Zainteresowania badawcze:

 • cholestatyczna choroba wątroby

 • niealkoholowej stłuszczeniowa choroba wątroby

 • rzadkie metaboliczne choroby wątroby (np. Choroba Wilsona, nowo opisany PGM-1), żywienie w hepatologii i gastroenterologii (np. niedobór LCPUFA)

 • otyłość w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości

 • terapia zaburzeń karmienia

 • przewlekła biegunka niemowlęca i u małych dzieci