Czy dieta jest źródłem odpowiedniej ilości witamin dla niemowląt i małych dzieci?

Drogi Użytkowniku portalu HiPP Expert,

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wykładu pt.”Czy dieta jest źródłem odpowiedniej ilości witamin dla niemowląt i małych dzieci?” wygłoszonego podczas II Konferencji Naukowej w gospodarstwie ekologicznym HiPP na Warmii

O wszystkim, co jest ważne w kwestii stosowania witamin u najmłodszych dzieci opowiedziała specjalistka neonatologii dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IP CZD

Omawiane zagadnienia:

 • Dlaczego należy zwrócić uwagę na zawartość witamin w mleku kobiecym z banku?

 • Jak suplementacja wpływa na zawartość witamin w mleku matki?

 • Jak dieta wegańska/wegetariańska może wpływać na rozwój dziecka?

 • Co wiemy o niedostatecznym spożyciu witamin D, E, kwasu foliowego z diety u dzieci w wieku 1-3 lat?

 • Jakie są wskazania do suplementacji witamin u niemowląt i małych dzieci?
Wykładowca:

dr hab. n. med. Justyna Czech - Kowalska, profesor IP CZD

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • członek zespołów ekspertów opracowujących wytyczne dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D (w Polsce i Europie) oraz krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt

 • członek zespołu ekspertów opracowujących standard optymalnego żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie oraz postępowania we wrodzonym zakażeniu CMV

 • wykonawca lub kierownik w projektach Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (Opus7) oraz zadaniach statutowych i grantach finansowanych ze środków IPCZD, IMiDz, CMKP oraz fundacji badawczej Nutricia

 • od wielu lat jest zaangażowana w działalność dydaktyczną, prowadząc liczne wykłady na kursach CMKP oraz wykłady i warsztaty na konferencjach naukowych czy szkoleniach dla lekarzy, pielęgniarek oraz studentów medycyny

 • publikacja ponad 100 recenzowanych artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych

 • autor lub współautor 18 rozdziałów w książkach.

 • Zainteresowania badawcze poświęcone przede wszystkim zaburzeniom gospodarki wapniowo – fosforanowej (m.in. osteopenii wcześniaczej, krzywicy), niedoborom witaminy D w różnych grupach wiekowych (kobiety ciężarne, matki karmiące, noworodki, niemowlęta, dzieci), metabolizmowi kostnemu, ocenie masy kostnej i składu ciała, żywieniu noworodków i niemowląt urodzonych przedwcześnie, suplementacji witamin, diagnostyce i leczeniu wrodzonej cytomegalii, diagnostyce i leczeniu wodogłowia oraz krwawień śródczaszkowych w okresie noworodkowym oraz patogenezie i leczeniu retinopatii wcześniaczej.