Jakie rodzaje folianów są obecne w mleku matki i w mleku HiPP COMBIOTIK®?

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wykładu pt.

Jakie rodzaje folianów są obecne w mleku matki i w mleku HiPP COMBIOTIK®? wygłoszonego podczas II Konferencji Naukowej w gospodarstwie ekologicznym HiPP na Warmii.

O tym, które składniki odżywcze ważne są dla rozwoju mózgu dziecka oraz o najbardziej dostępnych formach folianów dla naszego organizmu i korzyściach z tego płynących opowiada neonatolog prof. dr hab. n. med. Jan Mazela.

Omawiane zagadnienia:

  • W jakiej formie foliany mogą być metabolizowane w 100% przez nasz organizm?

  • Które składniki odżywcze są kluczowe dla rozwoju mózgu dziecka?

  • Jakie powinno być dawkowanie folianów u kobiet w trakcie ciąży i laktacji?

  • Co wiadomo o zawartości folianów w mleku kobiecym?

  • Co wiemy o podaży folianów w preparatach HiPP na podstawie badań klinicznych?
Wykładowca:

Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

Klinika Neonatologii
Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe:

 
•    specjalizacja z pediatrii i neonatologii

•    kierownik Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu

•    koordynator Banku Mleka Kobiecego przy GPSK w Poznaniu

•    w latach 1995-1998 odbył staż (fellowship) z zakresu neonatologii w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago

•    w latach 1998-2000 pełnił funkcję Konsultanta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ramach projektu OBSQID

•    w latach 2006-2010 przebywał w USA gdzie pracował w Discovery Laboratories, na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz Uniwersytecie Loma Linda w Kalifornii, prowadząc badania nad dotchawiczymi metodami podawania surfaktantów

•    Od roku 2019 krajowy koordynator transportu noworodkowego z ramienia nadzoru krajowego

•    od 2024 Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

•    w ramach Akademii Proinfantis organizuje szereg szkoleń i konferencji w tym warsztaty ultrasonograficzne akredytowane przez PTU.