Leczenie otyłości dziecięcej – aspekty praktyczne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wykładu pt. „Leczenie otyłości dziecięcej – aspekty praktyczne” wygłoszonego podczas II Konferencji Naukowej w gospodarstwie ekologicznym HiPP na Warmii.

O tym, na które czynniki prowadzące do otyłości warto zwrócić uwagę oraz o procesie postępowania leczniczego, metodach terapeutycznych, stosowanych lekach w otyłości u dzieci opowiada pediatra i endokrynolog dr hab. n. med. Paweł Matusik, prof. SUM (Prezes Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej).

Wykład został podzielony na 9 części:
Wykładowca:

Dr hab. n. med. Paweł Matusik, prof. SUM

Oddział Kliniczny Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Kości

Katedra Pediatrii i Medycyny Rodzinnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Doświadczenie zawodowe:


•    specjalizacja z pediatrii i endokrynologii

•    Kierownik Katedry Pediatrii i Medycyny Rodzinnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

•   Ordynator Oddziału Klinicznego Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Kości Szpitala Miejskiego w Tychach

•    Prezes i założyciel Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej

•    Konsultant wojewódzki ds. pediatrii dla województwa śląskiego 

•    Autor lub współautor 94 artykułów i rozdziałów z zakresu endokrynologii dziecięcej a szczególnie o tematyce dotyczącej otyłości wieku rozwojowego, chorób metabolicznych kości i zaburzeń gospodarki lipidowej u dzieci  

•    Koordynator Centrum Leczenia Otyłości Dziecięcej (Pediatric Center of Obesity Management) przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym afiliowanym przez European Association for Study of Obesity (EASO)

•    Organizator i członek komitetów naukowych krajowych i zagranicznych  konferencji naukowych: „Otyłość wieku rozwojowego od przyczyn do konsekwencji”; „Ferie z Pediatrią” ; The 29th European Choildhood Obesity Group (ECOG) Congress 2019; European Calcified Tissue Society (ECST) Congress 2024