Niedobory witaminy D u niemowląt i małych dzieci

Drogi Użytkowniku portalu HiPP Expert,

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wykładu pt. “Niedobory witaminy D u niemowląt i małych dzieci”, wygłoszonego podczas I Konferencji Naukowej w gospodarstwie ekologicznym HiPP na Warmii.
O tym dlaczego należy zwrócić uwagę na niedobory witaminy D i w jaki sposób im zapobiegać u niemowląt i małych dzieci opowiedziała specjalistka neonatologii  dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IP CZD.

Omawiane zagadnienia:

 • Kiedy zachodzi efektywna synteza skórna witaminy D? (aktualne dane)  
 • Pokrycie zapotrzebowania na witaminę D z diety u dzieci w wieku 1 - 3 lat. Czy to duży problem?
 • Co może pomóc w odpowiednim zaopatrzeniu organizmu dziecka w witaminę D?
 • Czy stosowanie produktów typu JUNIOR w diecie dzieci jest dobrym rozwiązaniem?

Te i wiele innych zagadnień, poznasz w niniejszym wykładzie
Wykładowca:

dr hab. n. med. Justyna Czech - Kowalska, profesor IP CZD

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • członek zespołów ekspertów opracowujących wytyczne dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D (w Polsce i Europie) oraz krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt

 • członek zespołu ekspertów opracowujących standard optymalnego żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie oraz postępowania we wrodzonym zakażeniu CMV

 • wykonawca lub kierownik w projektach Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (Opus7) oraz zadaniach statutowych i grantach finansowanych ze środków IPCZD, IMiDz, CMKP oraz fundacji badawczej Nutricia

 • od wielu lat jest zaangażowana w działalność dydaktyczną, prowadząc liczne wykłady na kursach CMKP oraz wykłady i warsztaty na konferencjach naukowych czy szkoleniach dla lekarzy, pielęgniarek oraz studentów medycyny

 • publikacja ponad 100 recenzowanych artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych

 • autor lub współautor 18 rozdziałów w książkach.

 • Zainteresowania badawcze poświęcone przede wszystkim zaburzeniom gospodarki wapniowo – fosforanowej (m.in. osteopenii wcześniaczej, krzywicy), niedoborom witaminy D w różnych grupach wiekowych (kobiety ciężarne, matki karmiące, noworodki, niemowlęta, dzieci), metabolizmowi kostnemu, ocenie masy kostnej i składu ciała, żywieniu noworodków i niemowląt urodzonych przedwcześnie, suplementacji witamin, diagnostyce i leczeniu wrodzonej cytomegalii, diagnostyce i leczeniu wodogłowia oraz krwawień śródczaszkowych w okresie noworodkowym oraz patogenezie i leczeniu retinopatii wcześniaczej.