Składniki mleka matki

Drogi Użytkowniku portalu HiPP Expert,

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wykładu pt. “Składniki mleka matki”, wygłoszonego podczas I Konferencji Naukowej w gospodarstwie ekologicznym HiPP na Warmii.
O tym dlaczego mleko matki stanowi złoty standard żywienia wszystkich niemowląt (zdrowych, urodzonych przed terminem i o czasie) opowiedziała specjalistka neonatologii prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, zajmująca się naukowo m.in. zmiennością składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka.

Omawiane zagadnienia:

 • Dlaczego mleko matki ma tak wyjątkowo unikalny skład?

 • Zawartość czynników przeciwinfekcyjnych w siarze matek wcześniaków vs. matek dzieci urodzonych o czasie

 • Jakie mikroorganizmy zidentyfikowano w mleku matki?

 • Jaki jest wpływ mikroflory jelitowej matki na skład mikroflory mleka?

 • Zmienność flory bakteryjnej mleka w zależności od sposobu zakończenia ciąży, okresu laktacji i masy ciała matki

 • Co wiadomo o HMO - niezwykle zróżnicowanej grupie ponad 200 oligosacharydów?

O tych zagadnieniach i wielu innych dowiesz się w niniejszym wykładzie
Wykładowca:

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Doświadczenie zawodowe:

 • Ukończyła Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytetu) w Katowicach. Kolejne specjalizacje i szlif naukowy uzyskała na Górnym Śląsku, jest specjalistą pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego. Wiele lat pracowała jako Kierownik Oddziału Neonatologii w Katedrze Położnictwa i Rozrodczości a następnie Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu. Stypendysta Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Norwegii w latach 1994-1999.

 • Od 2012 r. Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

 • Autorka i współautorka 274 opublikowanych prac, redaktor 5 monografii, w tym 2 podręczników

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych do 2021 r., członek Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

 • Główne zainteresowania kliniczne i naukowe - opieka okołoporodowa, naturalne żywienie noworodków i niemowląt z uwzględnieniem pacjentów leczonych w OITN, zmienność składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka (poród przedwczesny, nadciśnienie, cukrzyca) oraz czasu trwania laktacji, niewydolność oddechowa i konieczność leczenia w OITN noworodków pochodzących z ciąż mnogich, nieinwazyjne metody wentylacji oraz diagnostyka zakażeń wewnątrzmacicznych z grupy TORCH.